Hva leter du etter?

Urbanisering i India?

Hvorfor er det mye urbanisering i India, og hvordan er befolkningsutviklingen i India?

Befolkning og urbanisering i India

India har vært, og er fremdeles et jordbruksland, men det skjer stor forandringer. Det som fører til endringer i bosetningsmønster, slik som urbanisering, er først og fremst endringer i næringsvirksomhet og økonomi. I India har det oppstått nye markeder. Årsakene til det er en kombinasjon av globalisering og lokale årsaker. Internasjonal handel, ny teknologi og vekst av en kjøpesterk middelklasse i byene fører til mange nye arbeidsplasser i de store byene.

De fleste lenkene til informasjon om urbanisering i India er til nettsider på engelsk. Informasjon på norsk er først og fremst knyttet til den nye utviklingen i India.

Lenker til informasjon på om urbaniseringen i India:

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙