Hva leter du etter?
Bøker bestilt til klassene fra bokmagasinet til skolebiblioteksentralen klar i en boktralle.

Bestill bøker til klassen

Lærere i grunnskolen i Stavanger kan bestille bøker, lydbøker og filmer til bruk i undervisningen fra Skolebiblioteksentralen.

Skolesamlingen består av et utvalg skjønnlitteratur tilpasset alderstrinn, klassesett på bokmål, nynorsk og engelsk, et utvalg filmer og lydbøker samt faglitteratur. Vi har også mulighet til å plukke materiale fra bibliotekenes samlinger.

Klassesett består av 25 til 30 like eksemplarer til hele klassen, se listene nederst på siden for hvilke klassesett kan tilby. Det vil til en hver tid være noen sett utlånt. Dere kan også bestille esker med blandet litteratur, både fagbøker og skjønnlitteratur, i gitte temaer og emner, eller til fri lesing, tilpasset elevenes alder og ferdighetsnivå.

Vær ute i god tid!

Vær ute i god tid! Vi bør ha bestillingen innen tre uker før du trenger det. Materialet pakkes i kasser og hentes fra biblioteket av skoleposten hver onsdag morgen. Deretter leveres kassene videre med skoleposten.

Skoleposten går dessverre ikke til Vassøy, Finnøy eller Rennesøy, og skolene der må hente bokkasser på nærmeste folkebibliotek. Friskoler og private skoler innenfor Stavanger kommune kan også bestille, men må hente bokkassene selv.

Skolebibliotekkort

Utlån blir registrert på skolens bibliotekkort. Kortet er forbeholdt lærere og skolebibliotekarer som er fast ansatt ved grunnskolen i Stavanger, og registreres på skolens navn og den ansattes navn. Skolens bibliotekkort gir rett til 8 ukers lånetid for bøker og lydbøker, og 2 uker for filmer. Ta eventuelt kontakt med oss på e-post skolebiblioteksentralen@solvberget.no for å forlenge utlånet.

Bibliotekkortene er beregnet til bruk i skolesammenheng, for elevene eller lærernes egne faglige utvikling, ikke til private lån.

Send bestilling til skolebiblioteksentralen

Vi behandler bestillinger fra skoler og barnehager fortløpende, men for å være sikker bør du bestille tre uker før du trenger materialet.

Skjema for bestilling av bøker til klassene finnes her:

Klassesett for 1. til 4. klasse - Bokmål

Klassesett for 5. til 7. klasse - Bokmål

Klassesett for 8. til 10. klasse - Bokmål

Klassesett for 1. til 7. klasse - Nynorsk

Klassesett for 8. til 10. klasse - Nynorsk

Klassesett - Engelsk

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙