Publikum hører på en forfattersamtale i Kafé Salongen i 4. etasje.

Kiellandsalong

En torsdag i måneden inviterer vi til Kiellandsalong i Kafé Salongen.

Kiellandsenteret skal være en møteplass for samtaler om skriving og litteratur. Kiellandsalong er en fast programserie der vi inviterer ulike stemmer til å belyse aktuelle temaer i litteraturen.

På scenen møtes forfattere, skribenter og journalister. I tråd med salongtradisjonen fra 1700 - og 1800-tallet, der man møttes til dannet konversasjon og meningsutveksling, er dette intime arrangement med rom for refleksjon og fordypning.

An unhandled exception has occurred, see browser dev tools for details. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙