Gatebanner i Stavanger med sommerfugler og sol

Håp blir tema for Kapittel 23

«Håpet er lysegrønt» heter en av Alexander Kiellands mest kjente noveller. Men hva skjer med håpet når katastrofene står i kø?

Kapittel, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet, arrangeres fra 20. – 24. september 2023, og nå er temaet klart. Over fem dager med litteratur, debatt, film og fest skal vi utforske begrepet HÅP.

Kjøp Earlybird festivalpass her.

Håp i krisetid

I en tid preget av krig og krise er det lett å tenke at det er naivt å holde fast i håpet. Men som forfatteren og filosofen Joke J. Hermsen påpeker i boka Snu tidevannet (2022), er ikke håp noe svevende konsept, men «en forutsetning for å gjøre motstand og ikke lenger stilltiende godta det nåværende regimet».

Håpet rommer med andre ord en kraft som i et samfunnsmessig perspektiv kan bidra til opprør og endring, med det ukrainske folkets motstandskamp mot den russiske invasjonen og protestene mot regimet i Iran som nærliggende eksempler. Samtidig er håp en viktig drivkraft i enkeltmenneskers liv, en bærebjelke i religion og ofte en livbøye i møte med sykdom og død. Som den kreftrammede komikeren og samfunnsdebattanten Shabana Rehman nylig påpekte i A-magasinet: «Håp er å velge å tro det beste selv om alt er mørkt rundt».

Håp er også et interessant begrep i litterær sammenheng. For i likhet med håpet bygger også litteraturen på menneskenes evne til å forestille seg. Og når vårt eget liv virker håpløst, henter vi gjerne håp fra andres fortellinger. Men hvordan farges håpet – og fortellingene – av de store globale krisene som preger vår tid? Kan vi fortsatt si at håpet er lysegrønt når verden rundt oss går i svart? Det er noen av spørsmålene Kapittel 23 skal bidra til å belyse.

Håpets filosofi

Programmet for Kapittel 23 lanseres til sommeren, men allerede nå er det klart at den internasjonalt anerkjente filosofen Lars Fr. H. Svendsen kommer til neste års Kapittel for å snakke om sin kommende bok Håpets filosofi. Her vil han se på hva håp er, og hva vi egentlig gjør når vi håper.

Earlybird festivalpass i julegave

Håper du å finne et festivalpass til Kapittel under juletreet? Eller kjenner du noen som vil bli glade for å få et festivalpass til høstens store litterære begivenhet? 

Kjøp festivalpass til Kapittel til Earlybird-pris her.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙