Bilde av Frode Thuen

Frode Thuen

Frode Thuen er født i 1961 og utdannet psykolog. Siden 2008 har han vært ansatt som professor ved Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen på Vestlandet, med sosiale relasjoner i familien og arbeidsliv som sentrale interesseområder.

Som fagbokforfatter har han utgitt blant annet «Utro. Om kjærlighetens bakgater» (2006), «Kunsten å være voksen» (2011) og Harde fakta om livet, døden og kjærligheten» (2018).

An unhandled exception has occurred, see browser dev tools for details. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙