Hva leter du etter?
Maskeblomstfamilien av Lars Saabye Christensen omslag

Problemstilling til bøkene Kompani Orheim og Maskeblomstfamilien

SPØRSMÅL: "Hei, jeg har valgt følgende bøker til min fordypningsoppgave i norsk: Kompani Orheim av Tore Renberg og boka Maskeblomstfamilien av Lars Saabye Christensen. Jeg lurer på om dere har tips til problemstilling."

SVAR: Hei, og takk for spørsmål! Først og fremst synes jeg du skal spørre deg selv hvorfor du har valgt akkurat disse to romanene. Er det noe som knytter dem sammen, som skiller dem? Hva finner du av forskjeller og likhetstrekk når du leser? Er det et tema som går igjen i begge bøkene?

Jeg tenker umiddelbart at «familie» og nære relasjoner, kanskje problematiske, dysfunksjonelle relasjoner, underliggende konflikter og «mørke hemmeligheter» kan være et utgangspunkt her. Men jeg er ikke sikker på hva som ville ha pekt seg ut som det mest interessante å undersøke dersom jeg skulle ha lest Kompani Orheim og Maskeblomstfamilien i lys av- og opp mot hverandre.

Jeg anbefaler deg å lese romanene nøye med dette i bakhodet, mens du noterer og tenker. Hva er det egentlig som er viktig, som står på spill i romanene? Er det et spørsmål du vil stille tekstene, som du gjerne vil finne svar på? Dette kan bli problemstillingen din.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙