Hva leter du etter?
Gammelt kart Japan og Korea

Korea som japansk koloni

Hvordan var Japan sin kolonisering av Korea?

Japan sin kolonisering av Korea

Korea førte en isolasjonistisk politikk på 1800-tallet, og gjorde sitt beste for å unngå kontakt med vestlige kolonimakter. Slik unngikk de å bli en europeisk koloni, men på slutten av 1800-tallet etter interne uroligheter i Korea fikk Kina sterk innflytelse på keiserdømmet. Etter en krig mellom det som den gang var Kina og Japan i 1895 mistet Kina innflytelsen over Korea. Japan overtok den ledende rollen, men også Russland hadde streke interesser i området.
I 1904 ble det krig mellom Russland og Japan. Korea ble tvunget med på Japan sin side, og i 1905 vant Japan krigen og Korea ble annektert av Japan. Japan styrte kolonien med hard hånd og flere opprør ble brutalt slått ned. Særlig etter utbruddet av krigen mellom Kina og Japan i 1937, og den påfølgende 2. Verdenskrig ble Korea sterkt undertrykket og det ble gjennomført en omfattende assimileringspolitikk.

Korea ble frigjort fra Japansk okkupasjon i 1945 etter 2. verdenskrig av Sovjet i nord, og USA i sør. Det førte til en deling av landet. Etter hvert brøt det ut krig mellom Nord- og Sør-Korea, og en langvarig konflikt mellom de to statene.

Korea ble også invadert av samuraier fra Japan i 1592. Denne hendelsen blir dekket i Netflix serien Samuraienes tidsalder, episode 5.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙