Hva leter du etter?

Khalid Albaih

Khalid Albaih bruker sine tegneserier som politiske ytringer, ikke en uproblematisk affære når man kommenterer den politiske og religiøse samtiden i Midt-Østen. Han kom i november i fjor til København som fribyforfatter.English translation bottom of page.

Albaih er sudanesisk statsborger født i Romania og oppvokst i Qatar. Han har vært opptatt av det politiske og sosiale klimaet i undertrykkende regimer så lenge han kan huske. Faren jobbet som sudanesisk diplomat til han ble sparket av landets militære regjering, moren som rettighetsaktivist. Under den arabiske våren ble Albaihs tegninger kjent for verden utenfor internet, da den yngre generasjonen reproduserte dem på vegger i blant annet Kairo, Egypt og Sana'a, Yemen. Albaih ønsker å engasjere et globalt publikum med sine tegninger og få tilskuerne til å tenke på budskapet i dem, og på den måten åpne dører til videre diskusjon og andre perspektiver.

Albaihs kommentarer både i tegnet og skriftlig form har vært publisert i blant annet the Guardian, the New York Times og Al-Jazeera, og han har deltatt i både gruppe- og soloutstillinger i Europa, USA, Canada og Midt-Østen.

Khalid Albaih uses his cartoons as political statements, which is not a problem-free affair when commenting the political and religious scene particularly in the Middle-East. In November last year he arrived as ICORN's artist-in residence in Copenhagen.

Albaih is a Sudanese citizen born in Romania and raised in Qatar. Politics have been front and center in Khalid’s daily life for as long as he can remember. His father was a Sudanese diplomat fired by the country’s military government, and his mother a social rights activist. During the Arab Spring, Albaih's drawings were known outside the internet as the younger generation reproduced them on walls in Cairo, Egypt and Sana'a, Yemen. Albaih wishes to engage a global audience with his drawings, and have the viewer think about its message and open doors for further discussion and other perspectives.

Albaih's writings and drawings have been published in the Guardian, the New York Times, and Al-Jazeera, and he has participated in group- and solo-exhibitions in Europe, the US, Canada, and the Middle-East.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙