Hva leter du etter?

Hvorfor var det krig i Afghanistan?

Hvordan har krigen i Afghanistan blitt utkjempet, og hvorfor ble det krig der?

Bakgrunnen for krigen i Afghanistan

Utgangspunktet for den siste krigen i Afghanistan var USA sin invasjon i oktober 2001 etter terrorangrepet mot USA 11/9 2001. Al-Qaida som stod bak angrepet hadde hatt Afghanistan som en fristat i flere år. Det daværende Taliban regimet i Afghanistan ønsket ikke å følge kravene som USA satte til dem, inkludert oppløsning av Al-Qaida og utlevering av lederen Bin Laden.

Afghanistan har også vært preget av konflikt og krig i mange tiår før USA sin invasjon

Les mer om bakgrunnen for krigen i Afghanistan:

Hvordan ble krigen utkjempet?

Krigen i Afghanistan ble både utkjempet militært og sivilt. Vel så viktig som å vinne på slagmarken var det å bygge en stabil stat med legitimitet eller støtte hos befolkningen og lokale ledere, i alt fra små avsidesliggende landsbyer til hovedstaden Kabul. For opprørerne var det viktig å bryte ned støtten til denne staten. Det finnes et eget begrep eller en strategi som beskriver godt hvordan krigen i Afghanistan ble utkjempet, det er counterinsurgency. På norsk blir det omtrent anti-opprørskrig.

Militært

Militært har krigen vært preget av at det er et veldig asymmetrisk/ujevnt styrkeforhold. USA og deres allierte hadde ikke noe problem med å nedkjempe Taliban i den konvensjonelle krigføringen som fulgte invasjonen i 2001. Siden 2002/03 har Taliban ført en geriljakrig og en opprørskrig mot USA eller ISAF og den nye Afghanske regjeringen, som har vært langt vanskeligere å nedkjempe. De ønsker å svekke den politiske autoriteten og utmatte motstanderen, mens staten og NATO fører en «counterinsurgency» strategi.

En slik strategi innebærer at kampen ikke bare har en militær side, men også viktige sivile aspekt. På engelsk kan du lese mer om counterinsurgency og insurgency i Wikipedia. For USA har denne typen krigføring nærmest blitt det vanlige. Allerede under Vietnamkrigen var det en sentral strategi, og counterinsurgency har vært viktig både i Irak og Afghanistan. Både Den amerikanske hæren og utenriksdepartementet har egne strategi manualer for counterinsurgency.

Politisk

Det er ikke bare de militære operasjonene som blir viktige for å vinne en slik kamp. Foruten sikkerhet er også økonomi og politikk viktig. I Afghanistan har det vært viktig å bygge opp kapasiteten til staten. Det blir viktig å vinne støtte i befolkningen og vende dem mot opprørerne (og motsatt for opprørerne). Staten, eller de nåværende myndighetene, må kunne tilby befolkningen trygghet, helsetjenester, utdanning og en fungerende infrastruktur. Den Afghanske regjeringen var helt avhengig av utenlandsk bistand for å bygge opp slike tjenester for befolkningen. Myndighetene må gi ulike grupper i befolkningen en følelse av at staten representerer dem og arbeider for dem. Opprørene vil prøve å bryte ned dette forholdet mellom staten og befolkningen.

I Afghanistan har de fremmede styrkene i stor grad vært et tveegget sverd for Karzai regjeringen. Det har vært nødvendig militært men er ofte en belastning for intern støtte. Hendelser hvor utenlandske styrker brenner Koranen kan bli mye viktigere enn å vinne en kamp på slagmarken. Ikke er bare støtten i Afghanistan viktig, oppslutning om krigføringen i koalisjonslandene er også noe de krigførende partene må forholde seg til for å føre en vellykket strategi. I tillegg er nabolandet Pakistan en viktig aktør.

Etter over ti år med soldater i Afghanistan besluttet USA og NATO at de vil trekke ut soldatene sin, og overlate sikkerheten til den afghanske hæren. Gjennom trening og moderne utstyr var tanken at de kunne stå imot Taliban alene. Du kan lese mer om den afghanske hæren i disse artiklene fra BBC fra 2011 når beslutningen om å trekke seg ut i 2014 ble tatt. Valget og situasjonen i Afghanistan før de utenlandske styrkene trakk seg ut var tema for URIX 19.03.2014. Det står fremdeles styrker igjen fram til august 2021. Når det blir klart at de utenlandske styrkene trekker seg ut, faller den Afghanske staten og hæren sammen som et korthus. Taliban inntar Kabul og overtar makten i Afghanistan.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙