Hva leter du etter?

Hvorfor er Tanzania fattig?

Jeg lurer på hvorfor Tanzania er så mye fattigere enn Sverige.

Når Tanzania likevel har så mange ressurser (for de har det!? vet de har mange, men lurer også på hvilke)? De har jo fått slettet masse av gjelden sin har jeg lest, men hva kommer denne gjelden av? Alt dette kan vel ikke komme av all korrupsjonen?

Fattige og rike land

Det er mange ulike årsaker til at noen land er fattige, som Tanzania, og noen er rike, som Sverige. Og ekspertene vil sjelden være enige om hva som er viktigst. Noen peker på dårlig styre og korrupsjon i de fattige landene, slik som du nevner. Andre peker på kolonitiden, hvor kolonier som Tanzania ble utbyttet til fordel for industrialisering i de vestlige landene, og den skjeve maktstrukturen på det internasjonale markedet i nyere tid, som gjerne fører til at de fattige landene kommer dårligere ut en de rike.

Tanzania

Når det gjelder Tanzania er deres fortid som koloni, og landets posisjon i den internasjonale handelen (fullstendig avhengig av salg av råvarer) en viktig årsak for å forstå at landet er fattig.

Etter uavhengigheten sin har nok ikke Tanzania førte en politikk som har vært spesielt økonomisk vellykket. Tanzania innførte et politiske og økonomisk system som gjerne blir kalt Afrikansk sosialisme. Selv om det sosialt og politisk var relativt suksessfylt og har vært en viktig bidragsyter til stabiliteten i Tanzania, var det en økonomisk fiasko. Senere har landet gått over til en mer markedsliberal økonomi. I første omgang med ganske ekstreme reformer som var en betingelse for å få lån fra Verdensbanken og IMF, dette har heller ikke vært en økonomisk suksess og førte til at landet fikk store lån.

Tanzania er et land som ikke har vært spesielt rikt på naturressurser i økonomisk henseende, men de har nå funnet olje og gass i havet utenfor Tanzania.

Les mer om Tanzania:


Korrupsjon:

På Transperancy International sin rangering over verdens minst korrupte land finner du Tanzania på en 87 plass (2021).
Korrupsjons indeks

Men de kommer enda dårligere ut på en liste over verdens rikeste land:
BNP pr. innbygger


Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙