Hva leter du etter?

Hva var drivkreftene bak imperialismen?

Det var først og fremst ulike økonomiske forhold som var årsaken til imperialismen, men flere andre drivkrefter bidro også til stormaktenes kolonisering.

I svaret på spørsmålet om imperialisme og kolonialisme finner du mange lenker til mer informasjon om imperialismen, blant annet om drivkrefter. Nedenfor har jeg valgt ut lenker til enkelte avsnitt og kapittel i e-bøker om drivkrefter og forutsetninger for den europeiske imperialismen på sluttet av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.

Aschehougs Verdenshistorie: Vesten erobrer verden

Historikere vil kunne peke på mange ulike drivkrefter for imperialisme og kolonisering. Noen av dem er knyttet til motiver for å kolonisere, andre utviklingstrekk er forutsetninger som gjør det mulig å drive en imperialistisk politikk. De fleste vil nok være enig i at industrialiseringen var sentral både for utviklingen av motiver og forutsetninger for den europeiske imperialismen på 1800-tallet.

En kan langt på vei si av at de økonomiske drivkreftene var de viktigste motivene for koloniseringen. Det kan du lese om i Vesten erobrer verden (side 136). I det samme kapittelet kan du også lese om rasisme, humanisme og misjonering som et bakgrunnsteppe for koloniseringen.

På side 141 kan du lese om stormaktsspillet i Europa som var en svært viktig årsak til at koloniseringen skjøt fart og ble satt i system rundt 1880, blant annet i form av delingen av Afrika. Kampen mellom stormaktene gjorde det viktigere å sikre politisk og militær kontroll over områdene hvor en i første omgang stort sett hadde handelsinteresser.

På disse sidene vil du også finne henvendelser til noen andre historiske utviklingstrekk fra denne tiden som gjerne blir brukt som stikkord, eller knagger for å forklare drivkrefter og forutsetninger for imperialismen. Blant annet folkevekst, utvandring og de medisinske fremskrittene, det kan du lese mer om i kapitlet om Befolkning, helse og utdanning. Den teknologiske utviklingen med blant annet dampskip, jernbane, våpen og også moderne administrasjon og styringsmodeller var andre viktige forutsetninger. Du kan få en bra oversikt over utviklingen i vesten på 1800-tallet ved å se innholdsfortegnelsen i Vesten erobrer verden, og lese mer om det der.

Du finner også mer om bakgrunnen i dette bindet: Det sterke Europa, og i kapittelet om befolkningseksplosjon. I boken Tida 1850 - 1920 finner du et kapittel som heter Motiva bak imperialismen.

Industrialisering og imperialismen

Det som ligger til grunn for utviklingen i Europa på denne tiden er industrialiseringen. Industrien er viktig både for de økonomiske motivene, med et umettelig behov og marked for råvarer og ressurser, og utviklingen av de teknologiske, sosiale og politiske forutsetningene for koloniseringen. Du kan lese mer om industrialiseringen i kapittelet om Industrialismens nye verden. I svaret på spørsmålet om hvorfor Norge er et i-land finner du flere lenker til informasjon om industrialiseringen i Norge.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙