Hva leter du etter?
Luxembourg fort, CC 3.0 by Cayambe

Hva er verdens rikeste land?

Luxembourg kan regnes som verdens rikeste land, hvis man bruker BNP per innbygger som mål. Inkluderer vi såkalte mikrostater topper Monaco listen.

Det finnes ulike økonomiske mål som kan si noe om hva som er verdens rikeste land, det vanligste er å bruke BNP per innbygger. At ulike internasjonale institusjoner kommer fram til ulike tall illustrerer også at det er vanskelig å finne et fasit svar på et slikt spørsmål.

I følge IMF sine tall for 2024 er Luxembourg verdens rikeste land, foran Irland og Singapore. Norge er plassert på en 8. plass.

De nyeste tallene en finner fra Verdensbanken er fra 2022, de inkluderer også flere såkalte mikrostater. Øverst på de listene ligger Monaco og Liechtenstein, foran Luxembourg. På listene til Verdensbanken ligger Norge som nummer sju, men foruten Luxembourg er landene foran Norge mikrostater.

Det som kjennetegner mange av områdene og landene som ligger øverst på disse listene er at de gjerne kan regnes som ulike former skatteparadiser.

BNP per innbygger (Verdensbanken):

Monaco 240 862 US$
Liechtenstein 197 504 US$
Luxembourg 125 006 US$
Bermuda 118 774 US$
Norge 108 729 US $
Irland 103 983 US $
Sveits 93 250 US $

Irland rikere enn Norge?

Mange vil gjerne bli litt forundret over at Irland er rikere Norge på listene til IMF. Kan det stemme?

Irland er på mange måter et skatteparadis, her finner en store selskaper som Apple, Google og Microsoft. De bidrar til BNP i Irland og noen arbeidsplasser, men mindre til skattekassen. Det meste av profitten til selskapene går til eiere i USA og andre land.

Irland kommer langt dårligere ut hvis en ser på statsbudsjettene i verden pr. innbygger, eller forbruket til husholdningene i landet. Det er et mål som kanskje gir mer mening enn det mer tekniske BNP for å få inntrykk av hvor velstående en stat eller befolkningsgruppe er.

BNP (PPP)

Det finnes flere måter å beregne hva som er verdens rikeste land. En kan også prøve å justere BNP i forhold til valutaen eller levekostnadene i landet. Litt forenklet, hvilket land har innbyggere som ha råd til mest på hjemmemarkedet. Det blir kalt BNP-PPP (Kjøpekraftsparitet, Purchasing power parity).

Tall fra Verdensbanken 2022:
Luxembourg 142 2124US $
Singapore 127 565 US $
Irland 126 905 US $
Norge 114 899 US $
Qatar 114 648 US $

GNI pr. innb.

Hvis ikke dette var nok opererer Verdensbanken også noe med det de kaller GNI pr. innb. (Bruttonasjonalinntekt pr. år). Her blir også inntekter i form av renter, avkastning og overføringer (f.eks. oljefond, bistand) inkludert. Disse tallene kan også bli justert etter levekostnader. I følge tall fra 2022 var Sveits verdens rikeste land foran Norge, foruten Bermuda og Liechtenstein.

I svaret på spørsmålet om Hva som er verdens fattigste land, kan du finne mer informasjon om de ulike målene og problemer med å sammenligne internasjonal økonomisk statistikk.

(første versjon 12.07.2015, sist oppdatert 16.04.2024)

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙