Hva leter du etter?

Hva er de viktigste bruddene på menneskerettighetene?

Hva blir regnet som de alvorligste, eller største bruddene på menneskerettighetene?  

Typer menneskerettigheter

Det er vanskelig å si hva som er de viktigste bruddene på menneskerettighetene. Det kommer an på både omfanget, graden og særlig hvilke menneskerettigheter en legger vekt på.

Det kan være litt forskjellig hva en først og fremst tenker på når en snakker om menneskerettigheter. Er sosiale rettigheter, slik som helse, rent vann og mat de viktigste menneskerettighetene, eller skal en først og fremst forstå det som sivile og politiske rettigheter, slik som ytringsfrihet og demokratiske rettigheter, når en snakker om menneskerettigheter. Menneskerettighets- organisasjoner og institusjoner i vesten har ofte mest fokus på det siste. Rettigheter som sikrer individer mot overgrep og restriksjoner fra staten, de klassiske menneskerettigheten som en gjerne kaller dem. Mange vil hevde at de ulike typene hører sammen. Demokratiske rettigheter vil føre til en styrking av de sosiale rettighetene.

Ved hjelp av disse sidene kan du skille mellom ulike typer menneskerettigheter:

De alvorligste bruddene på menneskerettighetene

Hvis vi skal prøve å rangere noe som de alvorligste bruddene på menneskerettighetene kan vi kanskje dra fram tre ting.

Av og til kan en se massive brudd på menneskerettigheter, gjerne i en kortere periode i forbindelse med en voldelig konflikt. Vi kan klassifisere dem som krigsforbrytelser eller folkemord. Aktuelle eksempler på dette har vært situasjonen i Syria, Jemen og Sør-Sudan. I følge artikkel 3 skal enhver ha rett til liv, frihet og personlig sikkerhet. Da kan kanskje de største folkemordene i verden kalles de alvorligste bruddene på menneskerettighetene. Det første en tenker på er gjerne Holocaust og konsentrasjonsleirene til nazityskland, millioner av mennesker døde også direkte eller indirekte forårsaket av regimene til Stalin og Mao, og Kong Leopold av Belgia sin framferd i Kongo. 

Selv om en ofte tenker på andre ting i sammenheng med menneskerettigheter kan en hevde at det alvorligste bruddet er det vedvarende fattigdomsproblemet i verden. En fattigdom som blant annet fører til at det fremdeles dør omtrent 5,5 millioner barn hvert år før de er fem år, i 1990 var tallet 12,5 millioner. De aller fleste i utviklingsland og av årsaker som kunne vært forhindret. Ifølge FN og Lancet kan over 3 millioner av disse dødsfallene knyttes til underernæring.

Andre vil peke på tilfeller med ekstrem undertrykking av individer eller gruppers frihet og demokratiske rettigheter. I vår tid er stater som Nord-Korea, Eritrea og Turkmenistan noen av værstingene på dette området.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙