Hva leter du etter?

Årsaker til terrorisme?

Jeg jobber med årsaker til terrorisme. Problemstillingen er: "Det er en vanlig holdning at brudd på menneskerettigheter fra myndighetenes side øker antall terrororganisasjoner."

Finnes det hold i dette argumentet? Har dere noen kilder som kan gi svar på dette? Det kan være på norsk eller engelsk

Hva er terrorisme og brudd på menneskerettigheter?

Nedenfor er det noen kilder som gjør at du kan sammenligne land i forhold til brudd på menneskerettigheter og terrororganisasjoner, eller kanskje enda bedre, terrorhandlinger. Du bør også få med at det ikke alltid er gitt hva som er en terrororganisasjon eller en terrorhandling. Det er heller ikke nødvendigvis like klart hvilke stater som bryter menneskerettighetene, hva som er de viktigste menneskerettighetene, men for å gjøre oppgaven din enklere bør du kanskje foreløpig akseptere definisjonene og kategoriseringen til kildene du finner under.

Les mer om hva som kjennetegner terrorisme

Teori om årsaker til terrorisme

Når det gjelder argumentet ditt kan en fine både støtte og den motsatte holdningen til dette i teorier om terrorisme. Du kan finne teorier om terrorisme som tilsier at det er lettere for terrororganisasjoner å operere i et liberalt og åpent samfunn, men også påstander om at manglende kanaler for innflytelse, opposisjon og mulighet til å komme til orde gjennom demokratiske kanaler kan føre til at det oppstår terrororganisasjoner. For eksempel Crenshaw som påstår at en betingelse som kan føre til terrorisme er "Det må eksistere misnøye eller oppfatning av urettferdighet i en identifiserbar undergruppe av befolkningen, særlig blant elite grupper, samtidig som muligheten for politisk deltakelse er stengt» Se Engene side 54, eller Crenshaw side 17-18 . I boken til J.O. Engene finner du en gjennomgang av ulike teorier om terrorisme . En av teoriene som beskrives er Wilkinsons (se side 49-50), som har motstridende påstander om at manglende demokrati og undertrykkelse fører til terrorisme, og at demokrati og åpenhet legger til rette for terrorisme.

Brudd på menneskerettigheter

I svaret på Hvilket land i verden bryter menneskerettighetene mest? finner du ulike rangeringer over lands forhold til menneskerettigheter. Rangeringen eller årsrapporten til Freedom House er den som oftest blir referert til i en slik sammenheng. Det kan være ulikt syn på hva som er de viktigste menneskerettighetene, og alle vil ikke være enige med Freedom House sin rangering. Hvis det bak problemstillingen din ligger en tanke om at manglende ytringsfrihet kan føre til terrorisme eller annen voldelig politisk opposisjon isteden for bruk av demokratiske kanaler, finner du rangeringer etter ytringsfrihet i dette svaret: Hvor mange land i verden har ytringsfrihet?.

Terrororganisasjoner

Her finner du en liste over organisasjoner som blir ansett som terroristorganisasjoner av ulike land og institusjoner:

Terrorhandlinger

En annen måtte å undersøke hypotesen din er kanskje å se hvor mange terrorhandlinger ulike land blir utsatt for. I Global terrorism Database finner du terrorhandlinger som er registrert fra 1970 til

2010. Den er registrert med bl.a. dato, land, hvor mange drepte og skadde. Hvis du går inn på avansert søk kan du velge land, tidsrom - og sammenligne antall terrorhandlinger. Du bør kanskje også ta med andre kriterier, som at handlingen var politisk motivert, eller størrelsen på aksjonen.

En viktig kilde for registrering av terrorhandlinger i databasen er medieomtaler. Det kan føre til et relabilitetsproblem, særlig når problemstillingen er knyttet til ytrings- og pressefrihet.

Konklusjon?

I e-bøkene og på FN-sambandet sine sider kan en lese at det kan være mange ulike forklaringer på terrorisme. Svake stater, etniske og religiøse konfliktlinjer internt i en stat, hurtige kulturelle endringer, undertrykking, sosiale problemer og fattigdom, manglende demokratiske institusjoner og brudd på menneskerettigheter, alt dette kan kanskje forklare terrorisme. Derfor kan det være en god ide å sammenligne land som er ganske like, eller se på et land over tid, slik at du kanskje svekker sannsynligheten for at det er noe annet som forklarer at du finner eller ikke finner en sammenheng.

Det blir nok veldig vanskelig å komme fram til en konklusjon rundt denne problemstillingen uten å gjøre en omfattende studie, men du kan kanskje finne noen interessante resultat ved å bruke databasen og tabellene over.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙